Заявка за транспорт
MOST TRANS Ltd. - Your best logistics partner on the Balkans!
Презентация
Контейнерен транспорт
Автотранспорт
Авио карго
Дистрибутиране на стоки
ЖП транспорт и комбиниран
Митническо обслужване
Movers
Нашите партньори по света
Разписание
Заявка за транспортПрезентация
Морски транспорт
Автотранспорт Въздушни пратки Услуги с добавена стойност Tранспорт с кран Митническо обслужване
Складиране и управление на товарите Oпаковане, преместване, транспорт и съхранение налични вещи Складирай сам в контейнери
Заявка за транспорт

© 2002-2011 МОСТ ТРАНС ООД. ул. "Траян Танев" №78, Суходол, София 1362, България.
Тел.: (+359 2) 929 1753; Факс: (+359 2) 929 4461; e-mail: office@most-trans.com

© Design by StudioPlus Ltd.

ЖП транспорт и комбиниран
ЖП транспорт и комбиниран

В нашето контейнерно депо, намиращо се на територия под митнически контрол,
в допълнение към услугата транспорт с кран,
ние можем да Ви предложим следните услуги:


Складиране на контейнери със стока /под митнически контрол/;

Складиране на празни контейнери;

Почистване на контейнери.