Митническо обслужване

 

Мост Транс се намира на територията на митнически терминал МОСТ – митническо бюро Суходол. Създали сме екип от високо квалифицирани специалисти с дългогодишен опит в оформянето на документи по всички митнически режими при внос, износ и транзит.

Представяне пред митническите власти;

Консултация по внос и износ;

Придружаване на товари и охранителни услуги;

Застраховане на стоки.

Customs Service
Презентация
Контейнерен транспорт
Автотранспорт
Авиокарго
Дистрибутиране на стоки
ЖП и комбиниран транспорт
Митническо обслужване
Movers
Нашите партньори по света
Разписание
Заявка за транспортПрезентация
Морски транспорт
Автотранспорт Въздушни пратки Услуги с добавена стойност Tранспорт с кран Митническо обслужване
Складиране и управление на товарите Oпаковане, преместване, транспорт и съхранение налични вещи Складирай сам в контейнери
Заявка за транспорт

© 2002-2011 МОСТ ТРАНС ООД. ул. "Траян Танев" №78, Суходол, София 1362, България.
Тел.: (+359 2) 929 1753; Факс: (+359 2) 929 4461; e-mail: office@most-trans.com

© Design by StudioPlus Ltd.