Услуги с добавена стойност

 

 

Прием на стоки;

Проверка на съдържание и контрол на теглото;

Фолиране на стоки;

Продажба на опаковки, включително изработване на дървени каси;

Чрез нашата обща Банкова гаранция, издадена от Агенция Митници, ние можем да превозим Вашия товар от и до всички митнически бюра в страната.

Distribution of Goods

Презентация
Контейнерен транспорт
Автотранспорт
Авиокарго
Дистрибутиране на стоки
ЖП и комбиниран транспорт
Митническо обслужване
Movers
Нашите партньори по света
Разписание
Заявка за транспортПрезентация
Морски транспорт
Автотранспорт Въздушни пратки Услуги с добавена стойност Tранспорт с кран Митническо обслужване
Складиране и управление на товарите Oпаковане, преместване, транспорт и съхранение налични вещи Складирай сам в контейнери
Заявка за транспорт

© 2002-2011 МОСТ ТРАНС ООД. ул. "Траян Танев" №78, Суходол, София 1362, България.
Тел.: (+359 2) 929 1753; Факс: (+359 2) 929 4461; e-mail: office@most-trans.com

© Design by StudioPlus Ltd.