Автотранспорт

 

За по-голяма оперативност автоспедиторският ни отдел използва доказали се превозвачи, с които имаме отлично дългогодишно сътрудничество и дългосрочни договорни отношения.

Предлагаме:

Автопарк от собствени и наети автомобили до 22 т. и 115 куб.м.;
Специализиран транспорт с автовози;
Специализиран транспорт на опасни и извънгабаритни товари;
Превоз на контейнери;
Собствен автопарк от лекотоварни автомобили от 4 до 45 куб.м.;
Автомобилни превози в страната;
Конвой на товари в страната;
Карго застраховки;
Обща гаранция за режим ‘Транзит”;
Електронно проследяване на товарите;
Комбиниран транспорт.

На територията на терминала се извършва:

Опаковане , преопаковане, разфасоване и
дистрибуция на стоки;
Претоварене на камиони, смяна на собственост,
митнически режим, реекспорт.

Следващия път, когато Ви се налага да превозвате товар, обадете ни се.
Ще останете учудени колко лесна може да бъде тази задача.

Overland Transportation
Заявка за транспорт
Презентация
Контейнерен транспорт
Автотранспорт
Авиокарго
Дистрибутиране на стоки
ЖП и комбиниран транспорт
Митническо обслужване
Movers
Нашите партньори по света
Разписание
Заявка за транспортПрезентация
Морски транспорт
Автотранспорт Въздушни пратки Услуги с добавена стойност Tранспорт с кран Митническо обслужване
Складиране и управление на товарите Oпаковане, преместване, транспорт и съхранение налични вещи Складирай сам в контейнери
Заявка за транспорт

© 2002-2011 МОСТ ТРАНС ООД. ул. "Траян Танев" №78, Суходол, София 1362, България.
Тел.: (+359 2) 929 1753; Факс: (+359 2) 929 4461; e-mail: office@most-trans.com

© Design by StudioPlus Ltd.