Морски транспорт

 

Внос, износ на товари през пристанища Варна, Бургас, Солун, Пирея от и за цял свят;
Доставки “врата-врата”;
Транспорт на стоки в стандартни и специализирани контейнери;
Превоз на извънгабаритни товари;
Групажен контейнерен сервиз от Далечния изток през Пирея, Солун и експресно през Антверпен – Белгия;
Групажен контейнерен сервиз от и за цял свят през Солун;
Възможност за складиране на пълни контейнери под митнически контрол;
Консолидиране и деконсолидиране на товари;
Контейнерно депо;
Митническа обработка;
Събиране на пратки в склад - свободен или под митнически контрол;
Собствен транспорт.

Презентация
Контейнерен транспорт
Автотранспорт
Авиокарго
Дистрибутиране на стоки
ЖП и комбиниран транспорт
Митническо обслужване
Movers
Нашите партньори по света
Разписание
Заявка за транспортПрезентация
Морски транспорт
Автотранспорт Въздушни пратки Услуги с добавена стойност Tранспорт с кран Митническо обслужване
Складиране и управление на товарите Oпаковане, преместване, транспорт и съхранение налични вещи Складирай сам в контейнери
Заявка за транспорт

© 2002-2011 МОСТ ТРАНС ООД. ул. "Траян Танев" №78, Суходол, София 1362, България.
Тел.: (+359 2) 929 1753; Факс: (+359 2) 929 4461; e-mail: office@most-trans.com

© Design by StudioPlus Ltd.

Заявка за транспорт