Уважаеми дами, господа, партньори и колеги

“МОСТ-ТРАНС” ООД е частна фирма, специализирана в областта на транспорта, спедицията и логистиката. Целта ни е да постигнем взаимноизгодно сътрудничество с нашите клиенти и партньори при осъществяването на тяхната дейност.

Предлагаме Ви пакет от услуги с високо качество, който включва:

Международна спедиция по суша, вода и въздух;
Международен вътрешен транспорт със собствени превозни средства;
Разработване на логистични схеми;
Мултимодален транспорт “врата-врата” от и за цял свят;
Групажен сервиз по море /цял свят/ и суша /цяла Европа/;
Обща гаранция за режим “Транзит”;
Митническо посредничество, консултации и изготвяне на митнически документи;
Консолидиране и деконсолидиране на товари, опаковане, преопаковане;
Вътрешна дистрибуция;
Карго застраховки;

Пакетът от услуги, които “МОСТ-ТРАНС” ООД предлага, е гаранция за Вашия успешен бизнес.

В очакване на взаимноизгодно бъдещо сътрудничество,

искрено Ваш

Чавдар Димов
Управител

Презентация
Морски транспорт
Автотранспорт
Въздушни пратки
Услуги с добавена стойност
Транспорт с кран
Митническо обслужване
Опаковане, преместване, транспорт и съхранение на лични вещи
Складиране и управление на товарите
Складирай сам в контейнери
Заявка за транспортПрезентация
Контейнерен транспорт
Автотранспорт Авиокарго ЖП и Комбиниран транспорт Митническо обслужване Дистрибутиране на стоки
Movers Нашите партньори по света Разписание
Заявка за транспорт

© 2002-2011 МОСТ ТРАНС ООД. ул. "Траян Танев" №78, Суходол, София 1362, България.
Тел.: (+359 2) 929 1753; Факс: (+359 2) 929 4461; e-mail: office@most-trans.com

© Design by StudioPlus Ltd.